Frans Stravers
Lijsttrekker DGG
Lijst 2 Nummer 1
Waar sta ik voor.
Ik zit sinds 2000 voor de DGG in de gemeenteraad en de afgelopen twee periodes was ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. In het dagelijks leven ben ik manager strategie en innovatie van het bedrijf Mextal B.V. uit Nuenen. Mextal levert systemen die de zorg slimmer maken zoals zorg op afstand, beeldcommunicatie, bewaken van vitale gegevens thuis. Op deze manier draagt de technologie bij aan langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking en is het een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan medewerkers in de zorg.

Gezien het groeiend aantal ouderen in onze gemeente zal meer aandacht besteedt moeten worden aan zorg en voorzieningen in de directe woonomgeving. Daarnaast zal een goed vervoersnetwerk van groot belang zijn.
Juist door de vergrijzing moeten we onze jongere generaties niet vergeten en we moeten hen vasthouden in onze gemeente door ook voor hen voorzieningen te bieden op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Betaalbare woningen is hier op dit moment topprioriteit.


Ik probeer zelf hier ook mijn steentje aan bij te dragen. Zo zit ik in de Brabantse PG-raad waar we ons onder andere inzetten om alle gemeenten in Brabant dementievriendelijk te maken. Daarnaast ben ik gecommitteerde bij de opleiding mens en techniek van Avans Hogeschool in Breda waar jonge mensen opgeleid worden op het snijvlak tussen zorg en technologie.
Maar ik dichter bij huis zet ik me ook in. Ooit begonnen als leider bij de scouting en vrijwilliger bij de JOEK ben ik nu voorzitter van de stichting jeugdbelangen Geldrop centrum waar we de activiteiten faciliteren van onder anderen scouting Don Bosco, het jeugdkoor Geldrop centrum en de Speel-o-theek Geldrop. En sinds een aantal jaar organiseer ik als lid van een groep enthousiastelingen de Geldropse Dorpsquiz.

Ik zit in de politiek omdat ik maatschappelijk zeer betrokken ben. Ik denk dat het van belang is dat we onze gemeente blijven ontwikkelen. Er zijn genoeg zaken waar de inwoners mij op aanspreken en die verbeterd moeten worden. Daarom wil ik me de komende vier jaar weer inzetten voor een leefbaar en duurzaam Geldrop-Mierlo. We gaan een campagne voeren op inhoud om de inwoners te laten zien dat een stem op de DGG staat voor een toekomst waarin het niet alleen bij woorden blijft maar waarin we zaken daadwerkelijk aanpakken.


Ik sta als kandidaat voor de DGG natuurlijk achter het volledige programma van de DGG. Ik ga me inzetten om het programma de komende jaren te verwezenlijken. In het programma heb ik een aantal persoonlijke aandachtspunten. Dat is mijn eigen 10-puntenplan voor de komende vier jaar.

1. DGG is voor het serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben.

2. DGG is voor de aanpak van kleine ergernissen zoals te vroeg buiten gezet afval, hondenpoep en zwerfvuil.

3. DGG is voor een gedifferentieerd afvaltarief dat het goed scheiden en minder afval produceren beloont.

4. DGG is voor een integraal huisvestingsplan voor verenigingen in onze gemeente. inclusief een duurzame zwemvoorziening waar de inwoners trots op zijn.

5. DGG is voor goed en ruimhartig armoedebeleid met prioriteit voor kinderen.

6. DGG is voor een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda om goed onderwijs in onze gemeente te garanderen.


7. DGG is voor het stimuleren dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en voor de bestrijding van eenzaamheid in onze gemeente.

8. DGG is voor een positief jeugd- en jongerenbeleid en voor een gemeente waar het goed en prettig leven voor jeugd en jongeren met betaalbare woonruimte voor iedereen.

9. DGG is voor een gemeente waar iedereen mee kan doen in een inclusieve gemeente.

10. DGG is voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente zonder verhoging van de OZB en met een capaciteitsbegroting zodat we ook kunnen uitvoeren wat we ons voornemen.


Voor de DGG is duidelijk:
Het belang voor onze inwoners moet voorop staan
(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl